รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ

ไปใช้บริการเว็บใหม่ได้ที่ www.thai-recycle.com

สั่งพิมพ์

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า

แจ้งราคา วันที่ 3/03/54! ^' l6 V$ i: P$ ?7 y" r  S" x
ทองแดงปอก 279.- ทองแดงเล็ก 249.- ทองเหลืองหนา 154.-
2 h, f5 c, f# j6 \! j2 y. ^ฺBA 67.- Bบาง 52.- Bหนา 51.- Bฉาก 62.- Bกระป๋อง 46.- ตะกั่วอ่อน 45.-6 e  P0 i: s  f0 e
ส่งที่มหาชัย สมุทรสาคร  สนใจส่งสินค้าติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919
9 s. g4 F0 T0 i, I  R( l1 x) tราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงทุกวัน มีสินค้าพอส่งแล้วถึงตรวจสอบราคา

TOP

ราคาของเก่า

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 7/02/54
+ Q. G% {; ~' a! P2 _4 s& Vทองแดงปอก 281.- ทองแดงช๊อต 276.- ทองแดงใหญ่ 256.- , j3 I+ P( o2 R
ทองแดงเล็ก 251.- สนใจส่งติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919
7 C. ~: @% i2 h- Z2 V: aราคาเปลี่ยนแปลงทุกวัน ตรวจสอบราคาบ่อยๆนะครับ
1 a: d* _  p9 p0 `; D& Pไม่จำกัดจำนวน มีเท่าไรก็ได้ เรายังมีราคาสินค้าอื่นๆอีกมากครับ

TOP

ราคาโลหะของเก่า

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 10/03/549 I* P$ [& B9 u: y( g$ B7 y
ทองแดงปอก 277.- ชีอต 272.- ใหญ่ 252.- เล็ก 247.- ทองหนา 154.-. n2 p2 }8 Q8 q: U/ I
เลส 69.- รังผึ้งทองแดง 132.- รังผี้งทองเหลือง 135.-
  q$ D3 ~, e: }สนใจส่งสินค้า ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาทองแดง มิเนียม

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 12/03/54
0 ^& r' G& u5 s+ Jทองแดงปอก 270.- ใหญ่ 241.- เล็ก 236.- ทองหนา 153.-
; t4 \/ _7 ~* @: p) i2 j$ r: Dรังผึ้งทองเหลือง 131.- รังผึ้งทองแดง 129.- กระป๋องอัด 47.-
# a+ t- X, R. }" M& Sแสตนเลส 65.- BA 67.- Bบาง 52.- ส่งที่พระราม 2 กม. 18# u7 X8 K0 v& q5 D$ c
สนใจติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ตรวจสอบราคาได้ทุกวันนะครับ ช่วงนี้ทองแดงลงมาพอสมควร: u2 N7 I, ]% L$ m# E5 \4 j6 e
ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP