รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า

แจ้งราคา วันที่ 3/03/54
6 U& u1 `7 O: }* F  h4 n, Pทองแดงปอก 279.- ทองแดงเล็ก 249.- ทองเหลืองหนา 154.-- v& Y- T5 l4 R, b
ฺBA 67.- Bบาง 52.- Bหนา 51.- Bฉาก 62.- Bกระป๋อง 46.- ตะกั่วอ่อน 45.-3 V1 W& B: }  ^! y& G% E
ส่งที่มหาชัย สมุทรสาคร  สนใจส่งสินค้าติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919
8 f) d0 v& B( H3 Y% [ราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงทุกวัน มีสินค้าพอส่งแล้วถึงตรวจสอบราคา

TOP

ราคาของเก่า

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 7/02/54
& l3 m$ _( z0 O1 C1 u3 Wทองแดงปอก 281.- ทองแดงช๊อต 276.- ทองแดงใหญ่ 256.-
2 t7 \# z) T( }" Iทองแดงเล็ก 251.- สนใจส่งติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919; ~% z4 y0 B2 {4 p& E3 ~$ t
ราคาเปลี่ยนแปลงทุกวัน ตรวจสอบราคาบ่อยๆนะครับ6 l* \  q) I( R$ E  B. ^
ไม่จำกัดจำนวน มีเท่าไรก็ได้ เรายังมีราคาสินค้าอื่นๆอีกมากครับ

TOP

ราคาโลหะของเก่า

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 10/03/545 a5 T; `8 O  B0 Y
ทองแดงปอก 277.- ชีอต 272.- ใหญ่ 252.- เล็ก 247.- ทองหนา 154.-, O% m( e1 B; J* T
เลส 69.- รังผึ้งทองแดง 132.- รังผี้งทองเหลือง 135.-
6 z. |8 k& ~4 D; h3 W7 ^6 hสนใจส่งสินค้า ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาทองแดง มิเนียม

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 12/03/544 O' ~: ^0 w; w5 R
ทองแดงปอก 270.- ใหญ่ 241.- เล็ก 236.- ทองหนา 153.-& z, D$ ?2 ?+ C& i& I2 w, ?
รังผึ้งทองเหลือง 131.- รังผึ้งทองแดง 129.- กระป๋องอัด 47.-
9 f" Z6 b8 B! @4 P3 uแสตนเลส 65.- BA 67.- Bบาง 52.- ส่งที่พระราม 2 กม. 18
. ]. v) z% s0 ^. Z0 Bสนใจติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ตรวจสอบราคาได้ทุกวันนะครับ ช่วงนี้ทองแดงลงมาพอสมควร
: D9 ]3 s: }! X5 T' b7 S  U! nติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP