รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า

แจ้งราคา วันที่ 3/03/54
0 k) g3 {1 a4 v* u: Bทองแดงปอก 279.- ทองแดงเล็ก 249.- ทองเหลืองหนา 154.-
0 n' e3 P# C6 ^  d) [, bฺBA 67.- Bบาง 52.- Bหนา 51.- Bฉาก 62.- Bกระป๋อง 46.- ตะกั่วอ่อน 45.-. j# ?9 A$ J0 c' z6 P
ส่งที่มหาชัย สมุทรสาคร  สนใจส่งสินค้าติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919, U: ?9 L; [7 B1 V' H* \6 T
ราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงทุกวัน มีสินค้าพอส่งแล้วถึงตรวจสอบราคา

TOP

ราคาของเก่า

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 7/02/549 O% u/ B7 J1 f
ทองแดงปอก 281.- ทองแดงช๊อต 276.- ทองแดงใหญ่ 256.-
; ]2 ?4 k7 K" r* aทองแดงเล็ก 251.- สนใจส่งติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919) S0 C$ |  ?: J; J. O0 G% s- I  S
ราคาเปลี่ยนแปลงทุกวัน ตรวจสอบราคาบ่อยๆนะครับ7 @9 B+ O% C, }  J
ไม่จำกัดจำนวน มีเท่าไรก็ได้ เรายังมีราคาสินค้าอื่นๆอีกมากครับ

TOP

ราคาโลหะของเก่า

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 10/03/54* d! Y4 _. E% Q5 o; j& `& M
ทองแดงปอก 277.- ชีอต 272.- ใหญ่ 252.- เล็ก 247.- ทองหนา 154.-2 ~; L  C; s/ L  {- C
เลส 69.- รังผึ้งทองแดง 132.- รังผี้งทองเหลือง 135.-
. e0 p* r9 k: M2 T9 Mสนใจส่งสินค้า ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาทองแดง มิเนียม

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 12/03/54
! c& m. N/ r4 a! {" ]. \, bทองแดงปอก 270.- ใหญ่ 241.- เล็ก 236.- ทองหนา 153.-% A4 q' F) h% u9 \$ A3 a4 R
รังผึ้งทองเหลือง 131.- รังผึ้งทองแดง 129.- กระป๋องอัด 47.- 0 o7 z1 S* N4 B) |# ~4 T
แสตนเลส 65.- BA 67.- Bบาง 52.- ส่งที่พระราม 2 กม. 18
4 Y  n6 X) U: w. |/ `6 Aสนใจติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ตรวจสอบราคาได้ทุกวันนะครับ ช่วงนี้ทองแดงลงมาพอสมควร
% ^! m, Z: t) e9 c$ h2 Dติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP