รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า

แจ้งราคา วันที่ 3/03/54
6 D4 w2 T! Y" s& sทองแดงปอก 279.- ทองแดงเล็ก 249.- ทองเหลืองหนา 154.-
% k6 h$ t+ F1 _# Y$ Z& X" YฺBA 67.- Bบาง 52.- Bหนา 51.- Bฉาก 62.- Bกระป๋อง 46.- ตะกั่วอ่อน 45.-9 u, ~6 ?" T  y) a5 z0 o. _
ส่งที่มหาชัย สมุทรสาคร  สนใจส่งสินค้าติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919; l: [/ x$ p4 Y- [
ราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงทุกวัน มีสินค้าพอส่งแล้วถึงตรวจสอบราคา

TOP

ราคาของเก่า

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 7/02/54- |1 [* F3 a2 ^; b2 A+ k3 ?
ทองแดงปอก 281.- ทองแดงช๊อต 276.- ทองแดงใหญ่ 256.-
! X7 V% P: q  u" G, bทองแดงเล็ก 251.- สนใจส่งติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-99191 i- `' ]4 N0 d0 S2 D
ราคาเปลี่ยนแปลงทุกวัน ตรวจสอบราคาบ่อยๆนะครับ) a, f: S1 ^6 X3 A1 `
ไม่จำกัดจำนวน มีเท่าไรก็ได้ เรายังมีราคาสินค้าอื่นๆอีกมากครับ

TOP

ราคาโลหะของเก่า

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 10/03/54
8 A5 I; _; A- ^, k- s- aทองแดงปอก 277.- ชีอต 272.- ใหญ่ 252.- เล็ก 247.- ทองหนา 154.-
8 G& q# i: Y$ B( n: X( ]) Uเลส 69.- รังผึ้งทองแดง 132.- รังผี้งทองเหลือง 135.-
1 w# ~1 K* O% C3 c4 h+ hสนใจส่งสินค้า ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาทองแดง มิเนียม

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 12/03/54
! ~3 x% a' q8 Q5 q& W& _& p, Nทองแดงปอก 270.- ใหญ่ 241.- เล็ก 236.- ทองหนา 153.-
- U% {- Z6 Y+ D# A9 zรังผึ้งทองเหลือง 131.- รังผึ้งทองแดง 129.- กระป๋องอัด 47.- 5 m! q+ U  {8 L- _
แสตนเลส 65.- BA 67.- Bบาง 52.- ส่งที่พระราม 2 กม. 18: s# q9 [% e8 R4 y3 _* r
สนใจติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ตรวจสอบราคาได้ทุกวันนะครับ ช่วงนี้ทองแดงลงมาพอสมควร
0 `( z% F; {. s% l: B9 ]ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP