รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า

แจ้งราคา วันที่ 3/03/54
$ l* {. u3 H3 i# P* {1 D+ @: fทองแดงปอก 279.- ทองแดงเล็ก 249.- ทองเหลืองหนา 154.-
5 [& ^: D& z# ?ฺBA 67.- Bบาง 52.- Bหนา 51.- Bฉาก 62.- Bกระป๋อง 46.- ตะกั่วอ่อน 45.-
% q7 z  \. x- d6 ?ส่งที่มหาชัย สมุทรสาคร  สนใจส่งสินค้าติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919
/ p& n8 l. m6 w. U% E, A1 ]5 Q2 Eราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงทุกวัน มีสินค้าพอส่งแล้วถึงตรวจสอบราคา

TOP

ราคาของเก่า

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 7/02/54
, o1 P/ w9 q6 ~5 Tทองแดงปอก 281.- ทองแดงช๊อต 276.- ทองแดงใหญ่ 256.-
1 F# C% ~3 ^# k" T/ _9 ]ทองแดงเล็ก 251.- สนใจส่งติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-99196 `  t. r, N6 g5 G. `' m( E' m
ราคาเปลี่ยนแปลงทุกวัน ตรวจสอบราคาบ่อยๆนะครับ1 g* ]5 e# X  \. E! W$ d0 o( [4 Z
ไม่จำกัดจำนวน มีเท่าไรก็ได้ เรายังมีราคาสินค้าอื่นๆอีกมากครับ

TOP

ราคาโลหะของเก่า

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 10/03/54% h# v" u  n" j3 Y# \
ทองแดงปอก 277.- ชีอต 272.- ใหญ่ 252.- เล็ก 247.- ทองหนา 154.-
% K1 E5 K: I- [2 pเลส 69.- รังผึ้งทองแดง 132.- รังผี้งทองเหลือง 135.-& v+ n9 R: B% l  ]# ]4 i" p; }
สนใจส่งสินค้า ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาทองแดง มิเนียม

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 12/03/54" M' ^% n' x1 W; t! Q' P; y
ทองแดงปอก 270.- ใหญ่ 241.- เล็ก 236.- ทองหนา 153.-/ L. {+ ~" Y; ?' J- M) C- X
รังผึ้งทองเหลือง 131.- รังผึ้งทองแดง 129.- กระป๋องอัด 47.-
, j% |' }% o; ?* w* r2 e" q6 v' J* ]! oแสตนเลส 65.- BA 67.- Bบาง 52.- ส่งที่พระราม 2 กม. 18
& y  N4 W4 I: x4 xสนใจติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ตรวจสอบราคาได้ทุกวันนะครับ ช่วงนี้ทองแดงลงมาพอสมควร
; P/ j3 ~, b( {' I8 F% Aติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP