รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า

แจ้งราคา วันที่ 3/03/54$ n  J6 s3 a/ z( I* B
ทองแดงปอก 279.- ทองแดงเล็ก 249.- ทองเหลืองหนา 154.-
- N1 @+ c% `" v- Y3 ]ฺBA 67.- Bบาง 52.- Bหนา 51.- Bฉาก 62.- Bกระป๋อง 46.- ตะกั่วอ่อน 45.-) A3 A% n. }9 r, e
ส่งที่มหาชัย สมุทรสาคร  สนใจส่งสินค้าติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919
9 @4 k2 l5 }) u  A+ ?, ^/ S/ dราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงทุกวัน มีสินค้าพอส่งแล้วถึงตรวจสอบราคา

TOP

ราคาของเก่า

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 7/02/543 O0 }, @" A, O4 R$ d2 m
ทองแดงปอก 281.- ทองแดงช๊อต 276.- ทองแดงใหญ่ 256.-
7 j- m6 h  W# x; Q. Uทองแดงเล็ก 251.- สนใจส่งติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919
3 G5 }, [1 \0 y! M1 L" xราคาเปลี่ยนแปลงทุกวัน ตรวจสอบราคาบ่อยๆนะครับ
& G+ W' ]/ j3 F5 [. dไม่จำกัดจำนวน มีเท่าไรก็ได้ เรายังมีราคาสินค้าอื่นๆอีกมากครับ

TOP

ราคาโลหะของเก่า

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 10/03/54
: Q+ v5 o/ Q, r4 A; E4 o2 a  O! Qทองแดงปอก 277.- ชีอต 272.- ใหญ่ 252.- เล็ก 247.- ทองหนา 154.-, Z, w8 T4 [" U
เลส 69.- รังผึ้งทองแดง 132.- รังผี้งทองเหลือง 135.-
' h  x' u7 _( R- E: C4 o& V6 yสนใจส่งสินค้า ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาทองแดง มิเนียม

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 12/03/54
3 w' Z8 r0 g6 N9 w6 G9 w( Y1 Y5 lทองแดงปอก 270.- ใหญ่ 241.- เล็ก 236.- ทองหนา 153.-
$ P2 t! X1 ]& v) uรังผึ้งทองเหลือง 131.- รังผึ้งทองแดง 129.- กระป๋องอัด 47.- ! o& o1 ?8 S, E5 j
แสตนเลส 65.- BA 67.- Bบาง 52.- ส่งที่พระราม 2 กม. 18
; u+ N  I6 R& {# Uสนใจติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ตรวจสอบราคาได้ทุกวันนะครับ ช่วงนี้ทองแดงลงมาพอสมควร
) H7 F0 _& Q, R; s/ k4 Dติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP