รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า

แจ้งราคา วันที่ 3/03/54! O& ^$ y. q" a" ]! }6 m6 ~
ทองแดงปอก 279.- ทองแดงเล็ก 249.- ทองเหลืองหนา 154.-
* ]4 \$ h% r9 S# kฺBA 67.- Bบาง 52.- Bหนา 51.- Bฉาก 62.- Bกระป๋อง 46.- ตะกั่วอ่อน 45.-! r. w; l3 M8 ]
ส่งที่มหาชัย สมุทรสาคร  สนใจส่งสินค้าติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919
; I% d+ w7 H" `& C: iราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงทุกวัน มีสินค้าพอส่งแล้วถึงตรวจสอบราคา

TOP

ราคาของเก่า

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 7/02/54
+ T+ D5 A2 x2 Mทองแดงปอก 281.- ทองแดงช๊อต 276.- ทองแดงใหญ่ 256.- 0 x7 B( B: h6 n  U
ทองแดงเล็ก 251.- สนใจส่งติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-99195 D! o" P' _& E! ~, ^
ราคาเปลี่ยนแปลงทุกวัน ตรวจสอบราคาบ่อยๆนะครับ7 c' e9 i/ i6 D; K5 x
ไม่จำกัดจำนวน มีเท่าไรก็ได้ เรายังมีราคาสินค้าอื่นๆอีกมากครับ

TOP

ราคาโลหะของเก่า

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 10/03/542 S! y* A9 Q: j9 w: E! I
ทองแดงปอก 277.- ชีอต 272.- ใหญ่ 252.- เล็ก 247.- ทองหนา 154.-
9 r+ k3 l" J# N# }) m, ?) D+ E  [8 A7 gเลส 69.- รังผึ้งทองแดง 132.- รังผี้งทองเหลือง 135.-
# b" r3 Z) I0 t5 C8 @- F1 ]สนใจส่งสินค้า ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาทองแดง มิเนียม

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 12/03/54
$ O& o8 _# M3 r( uทองแดงปอก 270.- ใหญ่ 241.- เล็ก 236.- ทองหนา 153.-
* ^2 {* u/ p3 [* lรังผึ้งทองเหลือง 131.- รังผึ้งทองแดง 129.- กระป๋องอัด 47.- . d! v6 O) c1 P7 l0 ~
แสตนเลส 65.- BA 67.- Bบาง 52.- ส่งที่พระราม 2 กม. 18
) `1 t/ _. j3 f; b: u! a, E+ J# Dสนใจติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ตรวจสอบราคาได้ทุกวันนะครับ ช่วงนี้ทองแดงลงมาพอสมควร9 Z' \. f/ S8 b2 R; ]- Z! k' o3 X/ J& i
ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP