รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า

แจ้งราคา วันที่ 3/03/54
0 Z2 \. X' \: X8 P. Kทองแดงปอก 279.- ทองแดงเล็ก 249.- ทองเหลืองหนา 154.-) q- O& |9 \! f, U) m  }( s4 K: S$ v
ฺBA 67.- Bบาง 52.- Bหนา 51.- Bฉาก 62.- Bกระป๋อง 46.- ตะกั่วอ่อน 45.-& l( M8 P+ v! m
ส่งที่มหาชัย สมุทรสาคร  สนใจส่งสินค้าติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-99194 X, c, J% C% ~0 @. h
ราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงทุกวัน มีสินค้าพอส่งแล้วถึงตรวจสอบราคา

TOP

ราคาของเก่า

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 7/02/54+ w& V' b8 a0 Y" W
ทองแดงปอก 281.- ทองแดงช๊อต 276.- ทองแดงใหญ่ 256.-
4 k; A0 C. M7 f+ k; @& Dทองแดงเล็ก 251.- สนใจส่งติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919
* w- p4 Y  N& e8 X& ]/ m( x  \% ?' D" ]ราคาเปลี่ยนแปลงทุกวัน ตรวจสอบราคาบ่อยๆนะครับ7 t, Z- r, T$ _1 S+ e
ไม่จำกัดจำนวน มีเท่าไรก็ได้ เรายังมีราคาสินค้าอื่นๆอีกมากครับ

TOP

ราคาโลหะของเก่า

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 10/03/547 M# ^, y$ x3 R* N$ }
ทองแดงปอก 277.- ชีอต 272.- ใหญ่ 252.- เล็ก 247.- ทองหนา 154.-
0 V9 I& _5 E5 t& T1 Y6 N. gเลส 69.- รังผึ้งทองแดง 132.- รังผี้งทองเหลือง 135.-
. g  a& p8 k- q5 Kสนใจส่งสินค้า ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาทองแดง มิเนียม

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 12/03/540 M2 d7 k& ~* Q& f+ ~
ทองแดงปอก 270.- ใหญ่ 241.- เล็ก 236.- ทองหนา 153.-) F. B- `" x# G
รังผึ้งทองเหลือง 131.- รังผึ้งทองแดง 129.- กระป๋องอัด 47.- + e' M" y+ H$ z1 y1 B' l/ ^0 J) e2 m
แสตนเลส 65.- BA 67.- Bบาง 52.- ส่งที่พระราม 2 กม. 18/ Y" s$ B9 p+ x; i
สนใจติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ตรวจสอบราคาได้ทุกวันนะครับ ช่วงนี้ทองแดงลงมาพอสมควร
( F; R  h3 x. V2 Aติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP