รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า

แจ้งราคา วันที่ 3/03/543 g- ^4 {6 @+ P* z+ i
ทองแดงปอก 279.- ทองแดงเล็ก 249.- ทองเหลืองหนา 154.-7 i5 A- d- X; {0 j% m% X2 G6 a+ d0 `
ฺBA 67.- Bบาง 52.- Bหนา 51.- Bฉาก 62.- Bกระป๋อง 46.- ตะกั่วอ่อน 45.-
, Q0 D4 H/ O  _- N' [( Dส่งที่มหาชัย สมุทรสาคร  สนใจส่งสินค้าติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919$ ^2 h" q5 \1 N: ?. c. x( V8 o
ราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงทุกวัน มีสินค้าพอส่งแล้วถึงตรวจสอบราคา

TOP

ราคาของเก่า

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 7/02/541 D- T( ]/ H* `) a2 T3 R* R
ทองแดงปอก 281.- ทองแดงช๊อต 276.- ทองแดงใหญ่ 256.-
# {6 a/ p: O: s% c& o2 w* w7 ?ทองแดงเล็ก 251.- สนใจส่งติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919
: b& y) O* E4 ^& l% I6 O, }ราคาเปลี่ยนแปลงทุกวัน ตรวจสอบราคาบ่อยๆนะครับ# M& J/ C( o% w* t: |# ?3 P
ไม่จำกัดจำนวน มีเท่าไรก็ได้ เรายังมีราคาสินค้าอื่นๆอีกมากครับ

TOP

ราคาโลหะของเก่า

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 10/03/54" b; F* J6 q( Y6 C
ทองแดงปอก 277.- ชีอต 272.- ใหญ่ 252.- เล็ก 247.- ทองหนา 154.-' z% {1 \. q( V& Y1 Z: P; q
เลส 69.- รังผึ้งทองแดง 132.- รังผี้งทองเหลือง 135.-1 \/ {& S7 M- y1 Z; a
สนใจส่งสินค้า ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาทองแดง มิเนียม

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 12/03/54  ~$ r; N- q7 z7 v6 J3 v! A
ทองแดงปอก 270.- ใหญ่ 241.- เล็ก 236.- ทองหนา 153.-3 |* ~: I2 r8 M( Q
รังผึ้งทองเหลือง 131.- รังผึ้งทองแดง 129.- กระป๋องอัด 47.-
- r3 T" _% b$ I: U) }แสตนเลส 65.- BA 67.- Bบาง 52.- ส่งที่พระราม 2 กม. 18; B8 k" H% ]) h! z
สนใจติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ตรวจสอบราคาได้ทุกวันนะครับ ช่วงนี้ทองแดงลงมาพอสมควร3 L; X5 c3 v/ q( ~
ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP