รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า

แจ้งราคา วันที่ 3/03/54# k: {7 H7 n6 L) @% A& [1 x$ Z
ทองแดงปอก 279.- ทองแดงเล็ก 249.- ทองเหลืองหนา 154.-
: l# g7 V, p! M# PฺBA 67.- Bบาง 52.- Bหนา 51.- Bฉาก 62.- Bกระป๋อง 46.- ตะกั่วอ่อน 45.-
6 m' O$ `: S1 |( q# Nส่งที่มหาชัย สมุทรสาคร  สนใจส่งสินค้าติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919
! y" g6 }! X$ O  |' f% E' e! W0 Oราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงทุกวัน มีสินค้าพอส่งแล้วถึงตรวจสอบราคา

TOP

ราคาของเก่า

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 7/02/54* w2 [, |- y1 @! y+ i
ทองแดงปอก 281.- ทองแดงช๊อต 276.- ทองแดงใหญ่ 256.- # W/ L0 X, Q- O* G  q9 a3 _- Z% }
ทองแดงเล็ก 251.- สนใจส่งติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919
, u; c; m3 o9 _1 }ราคาเปลี่ยนแปลงทุกวัน ตรวจสอบราคาบ่อยๆนะครับ6 B+ |) u: q* A) w8 e$ o
ไม่จำกัดจำนวน มีเท่าไรก็ได้ เรายังมีราคาสินค้าอื่นๆอีกมากครับ

TOP

ราคาโลหะของเก่า

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 10/03/54
' y9 N5 N6 d/ |% N; W, Q6 m. cทองแดงปอก 277.- ชีอต 272.- ใหญ่ 252.- เล็ก 247.- ทองหนา 154.-6 @$ P$ m8 k0 ^% {
เลส 69.- รังผึ้งทองแดง 132.- รังผี้งทองเหลือง 135.-# N1 X- v# l( p) O1 Y
สนใจส่งสินค้า ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาทองแดง มิเนียม

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 12/03/54
4 d" _, C' g9 Lทองแดงปอก 270.- ใหญ่ 241.- เล็ก 236.- ทองหนา 153.-2 a$ W+ A* L) K( M
รังผึ้งทองเหลือง 131.- รังผึ้งทองแดง 129.- กระป๋องอัด 47.- - \8 j7 _6 o! ]1 N
แสตนเลส 65.- BA 67.- Bบาง 52.- ส่งที่พระราม 2 กม. 187 o( k8 j/ L8 Z" f$ {( K+ w% M' T
สนใจติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ตรวจสอบราคาได้ทุกวันนะครับ ช่วงนี้ทองแดงลงมาพอสมควร
" I3 @6 h$ S4 u! e8 j* y4 @: Rติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP