รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า

แจ้งราคา วันที่ 3/03/54
/ a% b4 O1 }; x6 @) K" Iทองแดงปอก 279.- ทองแดงเล็ก 249.- ทองเหลืองหนา 154.-" H, X/ t) v; T, q3 g
ฺBA 67.- Bบาง 52.- Bหนา 51.- Bฉาก 62.- Bกระป๋อง 46.- ตะกั่วอ่อน 45.-
5 D% z9 k; Z% \: p" H* u* x# Iส่งที่มหาชัย สมุทรสาคร  สนใจส่งสินค้าติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919
" U! h2 O8 F3 Y5 n9 q6 Dราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงทุกวัน มีสินค้าพอส่งแล้วถึงตรวจสอบราคา

TOP

ราคาของเก่า

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 7/02/54
) a. h; ]! b: z' yทองแดงปอก 281.- ทองแดงช๊อต 276.- ทองแดงใหญ่ 256.-
( H3 P$ ~: Q) `2 G6 R0 Y' Uทองแดงเล็ก 251.- สนใจส่งติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919
  |* n. a4 g2 j8 p1 L8 N( G* ^ราคาเปลี่ยนแปลงทุกวัน ตรวจสอบราคาบ่อยๆนะครับ! d8 G/ Z  S6 s- ?% _' h: u" ], a  P
ไม่จำกัดจำนวน มีเท่าไรก็ได้ เรายังมีราคาสินค้าอื่นๆอีกมากครับ

TOP

ราคาโลหะของเก่า

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 10/03/544 w# C( y- p$ X) a
ทองแดงปอก 277.- ชีอต 272.- ใหญ่ 252.- เล็ก 247.- ทองหนา 154.-
, s6 n" c4 g3 rเลส 69.- รังผึ้งทองแดง 132.- รังผี้งทองเหลือง 135.-
& N/ }7 N  i; b3 x# E1 Cสนใจส่งสินค้า ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาทองแดง มิเนียม

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 12/03/54! e+ O) `% E1 [2 G& A+ r% f
ทองแดงปอก 270.- ใหญ่ 241.- เล็ก 236.- ทองหนา 153.-  U( J# }# _# o# m% M4 e9 Z
รังผึ้งทองเหลือง 131.- รังผึ้งทองแดง 129.- กระป๋องอัด 47.- + v& S9 |( n9 v& Q2 V
แสตนเลส 65.- BA 67.- Bบาง 52.- ส่งที่พระราม 2 กม. 18% X) S* b- O9 I" W  W
สนใจติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ตรวจสอบราคาได้ทุกวันนะครับ ช่วงนี้ทองแดงลงมาพอสมควร
4 C7 r# T/ C- e0 ?: u$ B8 \ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP