รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ

ไปใช้บริการเว็บใหม่ได้ที่ www.thai-recycle.com

สั่งพิมพ์

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า

แจ้งราคา วันที่ 3/03/545 d& ]- [& e3 g$ @1 Q
ทองแดงปอก 279.- ทองแดงเล็ก 249.- ทองเหลืองหนา 154.-# f$ U' F3 j$ J
ฺBA 67.- Bบาง 52.- Bหนา 51.- Bฉาก 62.- Bกระป๋อง 46.- ตะกั่วอ่อน 45.-7 t: x2 p2 r! N1 t
ส่งที่มหาชัย สมุทรสาคร  สนใจส่งสินค้าติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-99193 N% t! q3 @2 b% w" F
ราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงทุกวัน มีสินค้าพอส่งแล้วถึงตรวจสอบราคา

TOP

ราคาของเก่า

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 7/02/54
# M4 c& F8 A- U# E& ~ทองแดงปอก 281.- ทองแดงช๊อต 276.- ทองแดงใหญ่ 256.- - N7 g$ Y0 F6 h; A9 a4 c2 N
ทองแดงเล็ก 251.- สนใจส่งติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919
5 T  @7 G! Y- V% q( ^" rราคาเปลี่ยนแปลงทุกวัน ตรวจสอบราคาบ่อยๆนะครับ
6 y, Z" Q2 \9 P+ G8 D, B% P+ q4 ^' Pไม่จำกัดจำนวน มีเท่าไรก็ได้ เรายังมีราคาสินค้าอื่นๆอีกมากครับ

TOP

ราคาโลหะของเก่า

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 10/03/541 T  R, \# v- g# m* L( l$ u6 h' O
ทองแดงปอก 277.- ชีอต 272.- ใหญ่ 252.- เล็ก 247.- ทองหนา 154.-9 m/ P9 s1 L! b# p4 r2 q9 Z
เลส 69.- รังผึ้งทองแดง 132.- รังผี้งทองเหลือง 135.-2 w% k* K% ^% R6 d- u% [9 R- z4 ]
สนใจส่งสินค้า ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาทองแดง มิเนียม

แจ้งราคาเพิ่มเติม วันที่ 12/03/54
1 v! q1 Y- }, a% ?2 S& f# G% ]ทองแดงปอก 270.- ใหญ่ 241.- เล็ก 236.- ทองหนา 153.-: ~, R5 \- v2 U
รังผึ้งทองเหลือง 131.- รังผึ้งทองแดง 129.- กระป๋องอัด 47.- 1 g- j# Q: T5 t) y2 D8 C
แสตนเลส 65.- BA 67.- Bบาง 52.- ส่งที่พระราม 2 กม. 18* A! B- O& r9 \0 X$ N; r+ w4 i# ]
สนใจติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ตรวจสอบราคาได้ทุกวันนะครับ ช่วงนี้ทองแดงลงมาพอสมควร! j1 y+ [: j3 S+ Y  Q( d' U
ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP