รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ราคากระดาษ 01/9/55

TOP

TOP

TOP

ราคากระดาษ 27/7/55

ราคากระดาษ เริ่มปรับลงแล้ว มีแน้วโน้มว่า จะลงอีกเรื่อยๆ
$ S" y. p- j  T; v- u9 Q8 _จะขาย ติดต่อ เราได้นีตรับ ยินดีที่ทุกท่านใช้บริการของเรา

TOP

ราคากระดาษ 31/7/55

TOP

ราคาปรับลง แล้วนะครับ พอจะขายได้ ก็ขายนะครับ จะลงอีก

TOP

TOP

TOP

กระดาษลังอัด ราคาลดลงเรื่อยๆ นะครับ กระดาษขาำวดำ ที่ ปทุมฯ ราคาดีครับ ขายได้เลยครับ เก็บเงินสด

TOP